Dagens portvinshandel styrs och kontrolleras av tre organ: the Port Wine Shippers’ Association (en förening för bland annat Portugals portvinshus), Casa do Douro och Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. De samarbetar och lämnar varje år ett gemensamt förslag till den portugisiska regeringen om hur mycket portvin som ska produceras under året, ett beslut främst grundat på föregående års export.

Instituto dos Vinhos do Douro e Porto

Portvinsinstitutet, som det på svenska heter, har huvudansvaret för all granskning och forskning som rör Dourodalens vinodlingar och dess kvalitetsunderhållning. Institutet ansvarar även över portvinshandelns policy och publicitet.

Portvin undersöks på PortvinsinstitutetPortvinsinstitutet styrs av regeringen och övervakar produktionen och exporten av portvin. Det inspekterar allt portvin och tar regelbundet prover på vin från portvinshusen i Vila Nova de Gaia, staden där allt portvin lagras innan det slutligen lämnar Portugal. Proverna analyseras på djupet och kontrolleras så att alla värden, av exempelvis mineraler, syror, socker och alkohol, ser ok ut. Av experter kontrolleras portvinets smak, arom och färg. Eventuella defekter på portvinet ska omgående skickas tillbaka till ansvarig vinproducent och åtgärdas enligt en behandlingsplan från Portvinsinstitutet.

Innan portvinet slutligen lämnar Vila Nova de Gaia ska det ännu en gång analyseras och inspekteras av experter inom Portvinsinstitutet. Allt portvin som godkänns av institutet blir kvalitetsmärkt med ett Certificate of Origin, ett kvalitetssigill som limmas fast på flaskans hals. Med denna märkning kan du alltså vara säker på att portvinet du köper är av äkta vara.