Modern framställning

Cementkar med värmeslingor samt stålfria tankarI takt med att efterfrågan av portvin ökar och att befolkningen i Douroregionen har minskat och flyttat in till de större städerna, har det med tiden blivit allt svårare att få tag på druvplockare och vintrampare till skörden och framställningen. Det har resulterat i att fler och fler vinodlare och vinproducenter har valt att mekanisera hela eller delar av sitt arbete.

Trots denna mekanisering som har skett plockas fortfarande majoriteten av vindruvorna i Dourodalen för hand. Proceduren för vinpressning idag ser i stort sett likadan ut för modern framställning som traditionell, med skillnaden att de flesta företag använder sig av maskiner till druvpressningen. Exempel på företag som gör detta är:

  • Taylor’s, med maskinen ”Port-Toes”, vilken kan liknas vid skosulor som varsamt pressar druvorna.
  • Graham’s, med sin ”Robotic Lagares", som försiktigt pressar druvorna och därefter separerar druvmusten från restprodukterna.

Generellt låter företag som dessa mekaniskt pressa samtliga druvor i portvinsframställningen, förutom druvorna till Vintage Port som fottrampas. Detta på grund av att druvorna i Vintage Port ska klara av att lagras under en så pass lång tid framöver, att de därför behöver behandlas ytterst varsamt.

Moderna finesser

Andra finesser som förekommer som hjälpmedel i framställningsprocessen är värmeslingor i de cementkaren druvorna pressas och jäser. Med dessa värmeslingor kan vinproducenten styra druvsaftens uppförande genom att till exempel bromsa eller påskynda jäsningen, vilket indirekt är en justering av vinets socker- och alkoholhalt. Med hjälp av andra mätinstrument kan vinproducenten även kontrollera vinets syrlighet och andra viktiga egenskaper.

Lagringsprocess

Små ekfat, pipeLagringsprocessen för portvin ser likadan ut för allt portvin, oavsett om det har framställts enligt traditionella eller moderna metoder. De steg som följer är nu att vinet ska hällas över på stora fat, aguardente (druvsprit) ska tillsättas och vinet ska lagras en tid. När januarimånaden tar sin början transporteras vinet till staden Vila Nova de Gaia och utvecklingen av vinet fortsätter. Se mer information om lagringsprocessen under Traditionell framställning.