Fatlagrade Port

Uppgifterna om de olika vintypernas hållbarhet är hämtade från Portvinsinstitutet. För mer info se www.ivdp.pt.

Ruby Port

En av de sötaste portvinstyperna. Detta mörkröda vin är ett friskt, ungdomligt och livfullt vin som bjuder på många fruktiga smaker. Ruby är ett vin bestående av en blandning viner från olika skördeår. Det är den enklaste typen av port, då den redan efter 2-3 år på stora ekfat, vat, omedelbart tappas upp på flaska utan någon fortsatt lagring.

Hållbarhet efter öppnad: 8-10 dagar.

Ruby Reserve Ports

Detta port kan med sin djupröda färg och härliga fruktighet liknas vid ett Ruby Port. Men till skillnad från ett Ruby Port innehåller ett Ruby Reserve Port den finaste druvkvalitet och en lagringstid på stora fat, vat, mellan 3-7 år. Detta för att fördjupa den komplexitet som vinet är kapabel till att utveckla.

Hållbarhet efter öppnad: 8-10 dagar.

Tawny Port

Ett av de mest sofistikerade portvinerna med fantastiska toner av nöt, karamell, honung och torkad frukt. Detta portvin lagras allt som oftast på ekfat, men det blir även vanligare att lagra detta portvin i stålfria tankar. Ju yngre en Tawny är, desto fruktigare och strävare i smaken. I takt med att vinet blir äldre framträder allt tydligare inslag av nöt, karamell, honung och ek. Ett karakteristiskt drag hos Tawny är dess färg som med åren får en allt tydligare nyans av läder, därav namnet Tawny som just betyder ”läderfärg”. Det finns två olika typer av Tawny: Tawny Reserve & Tawny med indikation om ålder.

Tawny Reserve Port

Den enklaste varianten av Tawny som består av en blandning viner från olika skördeår. En Tawny Reserve Port lagras på stora ekfat, vat, under minst 7 år och som mest 40 år, beroende på vilka egenskaper vinproducenten önskar av vinet.

Hållbarhet efter öppnad: 3-4 veckor.

Tawny Port med indikation om ålder

Inom denna kategori rymmer 10, 20, 30 samt 40 år gammal Tawny. Producenternas tillvägagångssätt för att få fram denna typ av Tawny är att låta vinet lagras på mindre ekfat, pipe, under minst 7 år. De olika åldersindikationerna fås genom att blanda Tawny från olika år, vilket skapar ett medelvärde på vinets ålder. Om man exempelvis vill få fram ett 10-årigt Tawny kan man blanda en Tawny på 7 år och en Tawny på 12 år. Detta innebär således att ett 40-årigt Tawny kan innehålla några viner med en ålder på 25 år och några viner på hela 70 år.

Hållbarhet efter öppnad: 1-4 månader, där de yngre vinerna har något kortare hållbarhet än de äldre.

Colheita Port -”skördeår”

Colheita består, precis som ett Vintage Port, av druvor från ett enda skördeår. Ett Colheita lagras under minst 7 år på små ekfat, pipe, och kommer därefter generellt inte att fortsätta utvecklas något märkvärt på flaska. Det läderfärgade vinet har likt ett Tawny inslag av karamell, nöt och ek, men utrycker också de specifika egenskaper det speciella skördeåret innehar. På flaskan ska vara angivet det år druvorna skördats, samt det år vinet har hällts på flaska. Med den informationen kan kunden själv räkna ut hur många år vinet har lagrats.

Hållbarhet efter öppnad: 1-4 månader.

PortvinLate Bottled Vintage Port, LBV

Ett vin som är mer komplext än ett Ruby Port men enklare i sin komposition än ett Vintage Port. Vinet liknar ett Ruby, men består av högkvalitativa druvor från ett enda skördeår. Det är lagrat på stora ekfat, vat, under 4-6 år och sedan tappat på flaska när det är redo att avnjutas. Vissa LBV har dock förmåga att utvecklas ytterligare på flaska, vilket i så fall ska vara angivet på dess vinflaska. Ett LBV som kan forsätta lagras på flaska känns igen på dess skruvkork, till skillnad från övriga LBV som är förslutna med ”stopp-kork”. Ett LBV som lagras ytterligare år på flaska bör dekanteras innan servering. LBV är ett spännande vin som genom den längre lagringen på fat bjuder på både en komplex fruktighet och mjuka toner av ek. Precis som ett Colheita Port bär det även på utmärkande egenskaper från druvornas skördeår.

Hållbarhet efter öppnad: 4-5 dagar.

Vitt Port -"White Port"

Det nästan bortglömda portvinet. Vitt portvin, som endast framställts ur vita druvor, är ett fräscht vin som finns i fem olika söthetskategorier; intensivt söt (även kallat lagrima), söt, medeltorr, torr samt extra torr. Efter en mindre tids lagring på stora fat, vat, hälls det över på antingen stålfria tankar, cementkar eller på mindre ekfat, där det lagras från 18 månader till 4 år beroende på vilken sort vinproducenten vill tillverka. Lagringsmetoden påverkar både dess utseende och smak, där vin som lagras på ekfat utvecklar en honungsfärgad ton och nötaktig smak, medan viner som förvaras i stålfria tankar eller cementkar bevarar sin friskhet och ljusa färg. Det finns två typer av vitt portvin: Standard Vitt Port & Vitt Port med indikation om ålder.

Standard Vitt Port

Vinet består, precis som ett Tawny Port, av viner från olika skördeår.

Hållbarhet efter öppnad: ca 10 dagar.

Vitt Port med indikation om ålder

Vinet består, precis som ett Tawny Port med indikation om ålder, av blandade viner från olika skördeår, där vinets ålder är ett medelvärde av de tillsatta vinerna.

Hållbarhet efter öppnad: 1-4 månader, där de yngre vinerna har något kortare hållbarhet än de äldre.